Advokater som bistår klienter i en eiendomshandel kan gjennom bolignett.no levere oppgjørsoppdrag til et av landets ledende oppgjørsselskap Weboppgjør AS.

Advokatkontoret trenger på denne måten ikke å ha egen bevilling til å drive eiendomsmegling. Advokaten bistår som partsrepresentant i avtaleinngåelsen mellom selger og kjøper, mens Weboppgjør tar seg av tinglysing og det økonomiske oppgjøret.

Advokaten får tilgang til malbank og nyttige sjekklister i forkant av kontraktsinngåelsen. Kjøper får tilgang til betalingsinformasjon (beløp, klientkonto og kid-kode) umiddelbart etter at oppdraget er registerert på bolignett.no. Kjøper kan enkelt videresende informasjon til sin bankforbindelse.

Samhandling mellom advokat, selger, kjøper og Weboppgjør foregår fortrinnsvis i portalen Bolignett.no.

Bolignett.no inneholder:

 • Logg inn for levering av oppgjørsoppdrag
 • Kontraktsmal med fletting og redigeringsmulighet
 • Digitale oppgjørsskjema og digital overtagelsesprotokoll
 • Bank-id signatur
 • Sjekkliste for kvalitetssikret informasjon
 • Prosjektoversikter
 • Personvernsikre meldinger til og fra oppgjørsmegler

Fast pris avklares i oppdragsavtale mellom utbygger/oppdragsgiver og Weboppgjør.

Tinglysing og oppgjør i tråd med lovverk og bransjepraksis:

 • Kontroll av pengeheftelser
 • Innfrielse av heftelser
 • Kontroll av garantier
 • Utfylling av tinglysingsdokumenter
 • Tinglysing digitalt eller på papir
 • Sluttoppgjør og renteberegning
 • Utsendelse av oppgjørsoppstillinger

Pris avklares i oppdragsavtale mellom oppdragsgiver og Weboppgjør og forutsetter at utbygger leverer informasjon gjennom bolignett.no

Nysgjerrig?

Fyll ut skjemaet for en uforpliktende prat!

…eller ring oss på telefon

953 09 050