Advokater

Advokater som bistår klienter i en eiendomshandel vil her kunne overlevere oppgjørsoppdrag til et av landets ledende oppgjørsselskap Weboppgjør AS.

Advokatkontoret trenger i denne sammenheng ikke selv å ha meglerbevilgning. Dere gjennomfører kontraktsmøtet mellom selger og kjøper, Weboppgjør AS tar seg av oppgjøret. Kjøper/bank får tilgang til klientkonto og KID umiddelbart etter registering av sak.

Samhandling mellom dere, selger, kjøper og Weboppgjør foregår fortrinnsvis i portalen Bolignett.no.  Her finner dere en gjennomarbeidet sjekklistebasert løsning, kontraktsmal med fletting, elektronisk skjema,  signering med Bank-id m.m.

Bruk av portalen er kostnadsfri for Advokat. Fast pris avklares i oppdragsavtale direkte mellom Weboppgjør og selger/kjøper.

Over  70 000 sluttoppgjør de siste 20 årene har gitt svært effektive arbeidsprosesser og konkurransedyktig pris.