Utbyggere som tar seg av eiendomssalget selv kan gjennom bolignett.no overlevere kontrakts- og oppgjørsoppdrag til et av landets ledende oppgjørsselskap Weboppgjør AS.

Utbygger gjennomfører kontraktsmøtet med kjøper, mens Weboppgjør tar seg av tinglysing og det økonomiske oppgjøret. I forkant av salget kan utbygger få tilgang til malbank.

Kjøper får tilgang til betalingsinformasjon (beløp, klientkonto og kid-kode) umiddelbart etter at oppdraget er registrert på bolignett.no. Kjøper kan enkelt videresende informasjon til sin bankforbindelse. Samhandling mellom utbygger, kjøper og Weboppgjør foregår fortrinnsvis i portalen Bolignett.no.

Bolignett.no inneholder:

 • Logg inn for levering av oppgjørsoppdrag
 • Kontraktsmal med fletting og redigeringsmulighet
 • Digitale oppgjørsskjema og digital overtagelsesprotokoll
 • Bank-id signatur
 • Sjekkliste for kvalitetssikret informasjon
 • Prosjektoversikter
 • Personvernsikre meldinger til og fra oppgjørsmegler

Fast pris avklares i oppdragsavtale mellom utbygger/oppdragsgiver og Weboppgjør.

Tinglysing og oppgjør i tråd med lovverk og bransjepraksis:

 • Kontroll av pengeheftelser
 • Innfrielse av heftelser
 • Kontroll av garantier
 • Utfylling av tinglysingsdokumenter
 • Tinglysing digitalt eller på papir
 • Sluttoppgjør og renteberegning
 • Utsendelse av oppgjørsoppstillinger

Pris avklares i oppdragsavtale mellom oppdragsgiver og Weboppgjør og forutsetter at utbygger leverer informasjon gjennom bolignett.no

Nysgjerrig?

Fyll ut skjemaet for en uforpliktende prat!

…eller ring oss på telefon

953 09 050