Utbyggere

Utbyggere som kjøper og selger selv kan her overlevere oppgjørsoppdrag til et av landets ledende oppgjørsselskap Weboppgjør AS.

Utbygger gjennomfører kontraktsmøtet – Weboppgjør AS tar seg av oppgjøret. Et prosjekt kan legges inn før det er solgt for å få tilgang til budplattform og malbank. Kjøper/bank får tilgang til klientkonto og KID umiddelbart etter registering av sak.

Samhandling mellom dere, kjøper og Weboppgjør foregår fortrinnsvis i portalen Bolignett.no.  Her finner dere en gjennomarbeidet sjekklistebasert løsning, kontraktsmal med fletting, elektronisk skjema, signering  med Bank-id m.m.

Bruk av portal er kostnadsfri for utbygger. Fast pris avklares i oppdragsavtale direkte mellom Weboppgjør og selger/kjøper.

Over  70 000 sluttoppgjør de siste 20 årene har gitt svært effektive arbeidsprosesser og derfor konkurransedyktig  pris.

Vi tilbyr

  • Tilgang til vår portal for levering av oppgjørsoppdrag
  • Kontraktsmal med fletting, redigering og bankid signering
  • Elektroniske skjema
  • Sjekkliste sikrer kvalitetssikret overlevering
  • Prosjektoversikter med utfyllende info
  • Sluttoppgjør med tinglysing (etinglysing om mulig)
  • Konkurransedyktig pris