Privatsalg

Har du solgt boligen din uten bruk av eiendomsmegler eller advokat? Da står Weboppgjør AS klar til kontraktsutforming, gjennomføring av det økonomiske oppgjøret og tinglysning.

Vi er tilgjengelig gjennom portalen Bolignett.no der alle parter kan logge inn for full oversikt i sak. Har du spørsmål er vi også tilgjengelig per telefon.

De siste 20 årene har Weboppgjør AS gjennomført over 70 000 sluttoppgjør. Derfor er trygghet det viktigste vi selger. Både selger og kjøper skal kunne sove godt, uten bekymringer rundt salg og oppgjør.

Vi er behjelpelig med:

  • Kontrakt utformet av eiendomsmegler
  • Kontraktsmøte med eiendomsmegler per tlf. eller video
  • Utforming øvrige nødvendige dokumenter
  • Bankid signering av kontrakt og skjøte
  • Elektronisk skjemautfylling
  • Portal for innsyn og kommunikasjon
  • Muntlig og elektronisk oppfølging
  • Boligselger- og boligkjøpsforsikring
  • Oppgjør og overskjøting av eiendom

Vi presiserer at det er erfarne meglere i WebOppgjør som utformer kontrakt og dokumenter. Du blir ikke møtt av «Chat botter» og «intellegente automatoppsett», men meglere som er tilgjengelig for deg.

Grunnpris kr 9.450,- inkl.mva.
Tillegg for dødsbo, tvangspant og evt forhold som innebærer merarbeid eller økt risiko. Avklares i tilbud.

Ring oss gjerne for en prat på 95 30 90 50