Har du solgt boligen din uten bruk av eiendomsmegler eller advokat? Da kan Weboppgjør AS hjelpe med kontraktsutforming, tinglysing og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret.

Vi er tilgjengelig gjennom portalen Bolignett.no der selger og kjøper logger inn for full oversikt. Vi besvarer også spørsmål per telefon.

Lang erfaring og stort volum gjør at vi er godt kjent med ulike oppgjørsfaglige problemstillinger. I Norge har lovgiver bestemt at bolighandel skal være “sikkert, ordnet og effektivt” – noe vi har hatt i ryggmargen siden oppstarten i 2001. Både selger og kjøper skal kunne sove godt, uten bekymringer om oppgjørsprosessen.

Vi er behjelpelig med:

  • Kontrakt utformet av eiendomsmegler
  • Digitalt kontraktsmøte med eiendomsmegler
  • Utforming av nødvendige fullmakter og oppgjørsdokumenter
  • Bankid signering av kontrakt og skjøte
  • Digitale skjemautfylling
  • Bolignett.no for innsyn og kommunikasjon
  • Muntlig og digital oppfølging
  • Boligselger- og boligkjøpsforsikring
  • Tinglysing og innfrielse av heftelser
  • Sluttoppgjør med renteberegning eiendom

Erfarne oppgjørsmeglere

Det er erfarne oppgjørsmeglere hos Weboppgjør som utformer kontrakt og dokumenter. Vi har ikke «Chatbotter» og «intelligente automatoppsett», men meglere som er tilgjengelig via telefon og bolignett.no.

Fast grunnpris kr 9.950,-

Tillegg for dødsbo, tvangspant og andre forhold som innebærer merarbeid eller økt risiko. Se prisliste og oppdragsavtale. Oppdraget inngås med selger eller kjøper.

Nysgjerrig?

Fyll ut skjemaet for en uforpliktende prat!

…eller ring oss på telefon

953 09 050